Hintaló Fejlesztő Központ
Hasznos? Iratkozz fel,
hogy máshoz is eljusson!
Irakozz fel a legjobbiskola.hu a youtube csatornára! Iratkozz fel a legjobbiskola.hu a facebook oldalára!

Hintaló Fejlesztő Központ

Fejlesztő
Kezdd a ikonokra kattintva és nézd meg a Hintaló Fejlesztő Központ rendelkezésre álló információit!

Legfontosabb adatok     Képek és videós tartalmak     Térképes elhelyezkedés     Tanfolyamok, képzések, aktivitások     Hasonló szervezetek keresése
 
 
Legfontosabb adatok   Legfontosabb adatok
 
Beszédindítás és megkésett beszédfejlődés
Diszlexia-diszgráfia reedukáció
Élményterápiás pszichomotoros fejlesztő csoport
Grafomotoros fejlesztés
Iskola előkészítő foglalkozás
Iskolaelőkészítő
Készség- és képességfejlesztő játékdráma csoport
Komplex nyelvi fejlesztés, diszlexia prevenciós foglalkozás
Koordináció fejlesztő torna
Nyelvlökéses nyelés
Pöszeség terápia
Tükörtábla
 
Hogy tudod elérni őket?
Youtube csatorna - nincs információnk, add meg!    Weboldal    Facebook oldal    Email cím - nincs információnk, add meg!    Telefon   
Alapítvány
nincs info
Mire jó ez?
Képek és videós tartalmak   Képek és videós tartalmak
 
Bemutatkozó videó
Nem érkezett hozzánk bemutatkozó videó még.
Ha tudsz ilyen videóról, akkor küldd el számunkra!
 
Nincs még képünk.
Ha Neked van,
küldd el számunkra!
 
Nincs még képünk.
Ha Neked van,
küldd el számunkra!
 
Nincs még képünk.
Ha Neked van,
küldd el számunkra!
 
 

Mutasd meg a többieknek! Kattints a lenti ikonokra és küldd tovább ismerőseidnek!
Térképes elhelyezkedés   Térképes elhelyezkedés
 
Tanfolyamok, képzések, aktivitások   Tanfolyamok, képzések, aktivitások
 
Beszédindítás és megkésett beszédfejlődés
#beszédindítás, beszédfejlődés
Ajánlott életkor: 5,6,7,8
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
A mai álláspont szerint egy magyar nyelvű kétéves lánytól vagy két és fél éves fiútól nagyjából 50 szó és rövid szókapcsolatok aktív használata az elvárható. Ez az időszak különösen fontos a beszédfejlődés szempontjából, hiszen az agyi beszédközpontok érésével indul meg a robbanásszerű nyelvi fejlődés.

A beszédindítás tehát a nyelvfejlődés szempontjából mindenképpen szükséges, amennyiben a gyermek a tipikus fejlődéstől elmarad. A korai időszakban való elmaradás és a fejlesztés hiánya olyan hátrányokat okozhat a további nyelvfejlődésben, amik nem, vagy csak nagy erőfeszítésekkel és terápiákkal hozhatók be a későbbi időszakokban.
Diszlexia-diszgráfia reedukáció
#diszlexia, diszgráfia, reedukáció
Ajánlott életkor: 5,6,7,8
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Óráimon a hagyományos diszlexia reedukáció elemeit ötvözöm az agykutatásokra épülő, neurológusok által kifejlesztett ?Tükörtábla? terápiával. Nagy figyelmet fordítok a szövegértés, a helyesírás és a nyelvi kreativitás fejlesztésére is.
Élményterápiás pszichomotoros fejlesztő csoport
#élményterápia, pszichomotoros
Ajánlott életkor: 6,7,8,9,10,11,12
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
A csoportba 6 éves kortól várok gyerekeket, heti rendszerességgel (vagy intenzív tréning/tábor jelleggel). Együttműködést elősegítő és önismeretet fejlesztő játékokon keresztül ismerkedünk egymással és önmagunkkal. Megtapasztaljuk a versengés és együttműködés erejét, önmagunk és mások határait. A tapasztalati tanuláson keresztül hatékony és szórakoztató játékokon át tapasztalunk, tanulunk és fejlesztünk olyan nehezen tanítható készségeket, mint az együttműködés, bizalom, kommunikáció, önbizalom, problémamegoldás, alkalmazkodás, beilleszkedés, konfliktuskezelés.
 
Grafomotoros fejlesztés
#grafomotor
Ajánlott életkor: 5,6,7,8
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Elsősorban iskolakezdés előtt, nagycsoportos korban alkalmazható fejlesztés, melynek során a kéz finommozgását fejlesztjük különböző eszközökkel és technikákkal. Célja, hogy a gyermeknek iskolába lépéskor ne okozzon gondot az írástanulás.

A foglalkozások alkalmával a gyermekek a sok játék mellett megismerkedhetnek a Nild terápia ritmikus íráselemeivel és a Tükörtábla grafomotoros fejlesztőeszközzel is.
Iskola előkészítő foglalkozás
#iskola előkészítő
Ajánlott életkor: 5,6,7
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Az iskolakezdés előtt álló nagycsoportos gyermekek különböző részképességeinek fejlesztése a cél annak érdekében, hogy a gyermek megfelelő érettséggel kezdhesse meg tanulmányait. Fontos ugyanis, hogy a gyermek már az első naptól kezdve jól teljesítsen az iskolában, így a későbbiekben nem lesznek nehézségei az esetleges éretlenség következtében kialakuló lemaradások miatt.

A kiscsoportos foglalkozásokon többek között az emlékezet, a figyelem, a térbeni és időbeni tájékozódás, a szerialitás, a logikus gondolkodás és a nyelvi képességek kerülnek előtérbe. A játékos fejlesztés nemcsak motiváló, hanem a sikerélmények magabiztossá, versenyképessé teszik a gyermekeket.
Iskolaelőkészítő
#iskola előkészít
Ajánlott életkor: 5,6,7
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Iskolaelőkészítő foglalkozásainkat elsősorban azoknak a nagycsoportos, iskolába készülő gyermekeknek ajánljuk, akiknél az alábbiak közül egy vagy több rizikófaktor jelentkezik:

motorosan nyugtalanok,
egyes mozgásformák kivitelezését hárítják, vagy abban bizonytalanok, ügyetlenek,
nehézséget jelent számukra figyelmük irányítása, megosztása vagy megtartása a különböző helyzetekben,
nehezen jegyzik meg és végeznek műveleteket az előzetesen elhangzott vagy látott információkkal,
az új és meglévő információk összehangolása, a régi ismeretek előhívása nehezített,
problémát jelent számukra a többlépcsős instrukciók megértése, végrehajtása,
a tér- és síkbeli irányok felismerésében, megnevezésében bizonytalanok,
ceruzafogásuk görcsös, vonalvezetésük nehézkes, pontatlan,
a rajztevékenységet hárítják, illetve rajzaik kidolgozatlanok, elnagyoltak,
elakadás tapasztalható a számlálási (előre és visszafelé 10-es számkörben), számolási és műveletvégzési területeken (6-os számkörben),
a különböző elemek összehasonlítása, szempontok szerinti azonosítása hosszadalmas és nehéz folyamat,
a beszédészlelés, beszédértés vagy kifejezőkészség területén lemaradást mutatnak,
nehezen dolgozzák fel a kudarcokat, kitartásuk és monotóniatűrésük alacsony szintű.
 
Készség- és képességfejlesztő játékdráma csoport
#játékdráma
Ajánlott életkor: 6,7
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
A csoportban 4-5 gyermekkel játszom együtt a mesék, fantáziák, álmok kreatív és varázslatos világában. Játszunk bábokkal, maszkokkal, jelmezekkel, szabadon és vezetés mellett is. Emellett rajzolunk, festünk, megtanuljuk kifejezni önmagunkat, érzéseinket, tudatosítani érzelmeinket.
A játékon keresztül fejlődik a gyermekek énképe, viselkedésük kiegyensúlyozottabbá válik, társaikkal könnyebben teremtenek kapcsolatot. A játékos munka során új viselkedési mintákat próbálhatnak ki és tanulhatnak a kreatív és biztonságos terápiás térben. Az egymás és saját maguk által hozott szerepeken keresztül lehetőség adódik, hogy egy-egy inadekvát viselkedési mintájuk is megváltozhasson.
Komplex nyelvi fejlesztés, diszlexia prevenciós foglalkozás
#nyelv, diszlexia, prevenció
Ajánlott életkor: 5,6,7,8
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Az iskolakezdés előtti időszakban célzott nyelvi fejlesztés, mely során az olvasás tanulásához szükséges részképességeket sajátíthatja el a gyermek játékos formában. Magában foglalja többek között a beszédészlelés és beszédértés, a szeriális képesség, az idői és téri tájékozódás, a hangtani tudatosság, a verbális és a vizuális emlékezet, illetve figyelem fejlesztését.
Koordináció fejlesztő torna
#koordináció, torna
Ajánlott életkor: 2,3,4,5,6
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Ha egy gyermek

mozgása ügyetlen, diszharmonikus,
hárítja a rajzolást vagy egyéb grafomotoros, finommotoros tevékenységet -
késik a beszéde, térbeli tájékozódása, a lateralizációja, a dominanciája -
agresszív, nem tud figyelni,
következtethetünk az idegrendszer funkcionális éretlenségére és a primitív reflexprofil részleges fennmaradására. A reflexgátló feladatokkal és sok,egyszerű mozgás megtanításával, változatos körülmények között való gyakoroltatásával illetve változatos akadálypályák berendezésével e hiányok is pótolhatóak.
 
Nyelvlökéses nyelés
#Nyelvnyökés, nyelés
Ajánlott életkor: 5,6,7,8
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
A nyelvlökéses nyelés egy helytelen nyelési formát jelent. Ilyenkor a nyelv nyelés közben nekinyomódik a fogaknak, vagy kicsusszan a fogsorok között. Ezért ? naponta körülbelül 1500 alkalommal ? a nyelv egy nagyon erős hatást fejt ki a fogakra, így képes azokat eldeformálni.
Ha a nyelvlökéses nyelés fennáll, a fogszabályzás sikertelenné válhat. Mivel a helytelen nyelés egy rosszul rögzült mozgás, logopédiai terápiával korrigálható.
Pöszeség terápia
#pöszeség
Ajánlott életkor: 5,6,7,8
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
A helyes hangképzést még iskolakezdés előtt fontos elsajátítani. Ennek legfőbb oka az, hogy az olvasás elsajátításának egyik feltétele a megfelelő észlelés-érzékelés:

vizuális (jól látom a betűt),
auditív (jól hallom a hangot),
szenzomotoros (pontosan ejtem a hangot, ennek a mozgását szájtéren belül megfelelően érzékelem).
Amennyiben egy gyermek pösze, például szívószál helyett ?sívósáj?-t mond, vagy cukor helyett ?tutoj?-t, a három észlelési területből kettő máris sérül. Ez megnehezíti az olvasás elsajátításának folyamatát, mely később akár szövegértési problémákhoz is vezethet.
Tükörtábla
#tükörtábla
Ajánlott életkor: 5,6,7,8
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
A Tükörtábla módszer egy neurológusok által összeállított fejlesztő módszer, mely nem a tükörírásról, hanem a terápia során használt speciális tábláról kapta a nevét. Az elsősorban diszgráfiás-diszlexiás gyermekek fejlesztésére használt módszer lényege, hogy a két kéz szinkronmozgásban dolgozik, miközben a jobb szem csak a jobb kezet, a bal szem pedig csak a bal kezet látja. Ezáltal összerendelhető a domináns kéz és szem.

A Tükörtábla módszer legfőbb lényege, hogy nem a hagyományos diszlexia-reedukációs, papír-ceruza alapú pedagógiai terápia, hanem egy teljesen új lehetőség a fejlődéshez.
 
Hasonló szervezetek keresése   Hasonló helyek keresése
Hintaló Fejlesztő Központ városában, kerületében található többi hasonló foglalkozást nyújtó helyek összehasonlítása.
A távolság alapú keresésnél légvonalban számoljuk a távolságot.
 
Összehasonlítás irányítószám alapján
Irányítószám alapján
Összes a városban
Összes a városban
5 km távolságra
5 km távolságra
 
   Hasznos volt? Hogy máshoz is eljusson, kedveld legjobbiskola.hu a facebookon oldalunkat!
 
Háttér Fotó: FOTO:FORTEPAN / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény, Gádoros Lajos