Barion Pixel

Összehasonlítás Kedvenceimhez rakom és értesítést kérek Intézmény igénylése

1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 6.

Tanfolyamok, képzések

 • Beszédindítás és megkésett beszédfejlődés (életkor: 5, 6, 7, 8)

  A mai álláspont szerint egy magyar nyelvű kétéves lánytól vagy két és fél éves fiútól nagyjából 50 szó és rövid szókapcsolatok aktív használata az elvárható. Ez az időszak különösen fontos a beszédfejlődés szempontjából, hiszen az agyi beszédközpontok érésével indul meg a robbanásszerű nyelvi fejlődés.

  A beszédindítás tehát a nyelvfejlődés szempontjából mindenképpen szükséges, amennyiben a gyermek a tipikus fejlődéstől elmarad. A korai időszakban való elmaradás és a fejlesztés hiánya olyan hátrányokat okozhat a további nyelvfejlődésben, amik nem, vagy csak nagy erőfeszítésekkel és terápiákkal hozhatók be a későbbi időszakokban.
  Kulcsszavak: beszédindítás, beszédfejlődés

  Tovább...

 • Diszlexia-diszgráfia reedukáció (életkor: 5, 6, 7, 8)

  Óráimon a hagyományos diszlexia reedukáció elemeit ötvözöm az agykutatásokra épülő, neurológusok által kifejlesztett ?Tükörtábla? terápiával. Nagy figyelmet fordítok a szövegértés, a helyesírás és a nyelvi kreativitás fejlesztésére is.
  Kulcsszavak: diszlexia, diszgráfia, reedukáció

  Tovább...

 • Élményterápiás pszichomotoros fejlesztő csoport (életkor: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

  A csoportba 6 éves kortól várok gyerekeket, heti rendszerességgel (vagy intenzív tréning/tábor jelleggel). Együttműködést elősegítő és önismeretet fejlesztő játékokon keresztül ismerkedünk egymással és önmagunkkal. Megtapasztaljuk a versengés és együttműködés erejét, önmagunk és mások határait. A tapasztalati tanuláson keresztül hatékony és szórakoztató játékokon át tapasztalunk, tanulunk és fejlesztünk olyan nehezen tanítható készségeket, mint az együttműködés, bizalom, kommunikáció, önbizalom, problémamegoldás, alkalmazkodás, beilleszkedés, konfliktuskezelés.
  Kulcsszavak: élményterápia, pszichomotoros

  Tovább...

 • Grafomotoros fejlesztés (életkor: 5, 6, 7, 8)

  Elsősorban iskolakezdés előtt, nagycsoportos korban alkalmazható fejlesztés, melynek során a kéz finommozgását fejlesztjük különböző eszközökkel és technikákkal. Célja, hogy a gyermeknek iskolába lépéskor ne okozzon gondot az írástanulás.

  A foglalkozások alkalmával a gyermekek a sok játék mellett megismerkedhetnek a Nild terápia ritmikus íráselemeivel és a Tükörtábla grafomotoros fejlesztőeszközzel is.
  Kulcsszavak: grafomotor

  Tovább...

 • Iskola előkészítő foglalkozás (életkor: 5, 6, 7)

  Az iskolakezdés előtt álló nagycsoportos gyermekek különböző részképességeinek fejlesztése a cél annak érdekében, hogy a gyermek megfelelő érettséggel kezdhesse meg tanulmányait. Fontos ugyanis, hogy a gyermek már az első naptól kezdve jól teljesítsen az iskolában, így a későbbiekben nem lesznek nehézségei az esetleges éretlenség következtében kialakuló lemaradások miatt.

  A kiscsoportos foglalkozásokon többek között az emlékezet, a figyelem, a térbeni és időbeni tájékozódás, a szerialitás, a logikus gondolkodás és a nyelvi képességek kerülnek előtérbe. A játékos fejlesztés nemcsak motiváló, hanem a sikerélmények magabiztossá, versenyképessé teszik a gyermekeket.
  Kulcsszavak: iskola előkészítő

  Tovább...

 • Iskolaelőkészítő (életkor: 5, 6, 7)

  Iskolaelőkészítő foglalkozásainkat elsősorban azoknak a nagycsoportos, iskolába készülő gyermekeknek ajánljuk, akiknél az alábbiak közül egy vagy több rizikófaktor jelentkezik:

  motorosan nyugtalanok,
  egyes mozgásformák kivitelezését hárítják, vagy abban bizonytalanok, ügyetlenek,
  nehézséget jelent számukra figyelmük irányítása, megosztása vagy megtartása a különböző helyzetekben,
  nehezen jegyzik meg és végeznek műveleteket az előzetesen elhangzott vagy látott információkkal,
  az új és meglévő információk összehangolása, a régi ismeretek előhívása nehezített,
  problémát jelent számukra a többlépcsős instrukciók megértése, végrehajtása,
  a tér- és síkbeli irányok felismerésében, megnevezésében bizonytalanok,
  ceruzafogásuk görcsös, vonalvezetésük nehézkes, pontatlan,
  a rajztevékenységet hárítják, illetve rajzaik kidolgozatlanok, elnagyoltak,
  elakadás tapasztalható a számlálási (előre és visszafelé 10-es számkörben), számolási és műveletvégzési területeken (6-os számkörben),
  a különböző elemek összehasonlítása, szempontok szerinti azonosítása hosszadalmas és nehéz folyamat,
  a beszédészlelés, beszédértés vagy kifejezőkészség területén lemaradást mutatnak,
  nehezen dolgozzák fel a kudarcokat, kitartásuk és monotóniatűrésük alacsony szintű.
  Kulcsszavak: iskola előkészít

  Tovább...

 • Készség- és képességfejlesztő játékdráma csoport (életkor: 6, 7)

  A csoportban 4-5 gyermekkel játszom együtt a mesék, fantáziák, álmok kreatív és varázslatos világában. Játszunk bábokkal, maszkokkal, jelmezekkel, szabadon és vezetés mellett is. Emellett rajzolunk, festünk, megtanuljuk kifejezni önmagunkat, érzéseinket, tudatosítani érzelmeinket.
  A játékon keresztül fejlődik a gyermekek énképe, viselkedésük kiegyensúlyozottabbá válik, társaikkal könnyebben teremtenek kapcsolatot. A játékos munka során új viselkedési mintákat próbálhatnak ki és tanulhatnak a kreatív és biztonságos terápiás térben. Az egymás és saját maguk által hozott szerepeken keresztül lehetőség adódik, hogy egy-egy inadekvát viselkedési mintájuk is megváltozhasson.
  Kulcsszavak: játékdráma

  Tovább...

 • Komplex nyelvi fejlesztés, diszlexia prevenciós foglalkozás (életkor: 5, 6, 7, 8)

  Az iskolakezdés előtti időszakban célzott nyelvi fejlesztés, mely során az olvasás tanulásához szükséges részképességeket sajátíthatja el a gyermek játékos formában. Magában foglalja többek között a beszédészlelés és beszédértés, a szeriális képesség, az idői és téri tájékozódás, a hangtani tudatosság, a verbális és a vizuális emlékezet, illetve figyelem fejlesztését.
  Kulcsszavak: nyelv, diszlexia, prevenció

  Tovább...

 • Koordináció fejlesztő torna (életkor: 2, 3, 4, 5, 6)

  Ha egy gyermek

  mozgása ügyetlen, diszharmonikus,
  hárítja a rajzolást vagy egyéb grafomotoros, finommotoros tevékenységet -
  késik a beszéde, térbeli tájékozódása, a lateralizációja, a dominanciája -
  agresszív, nem tud figyelni,
  következtethetünk az idegrendszer funkcionális éretlenségére és a primitív reflexprofil részleges fennmaradására. A reflexgátló feladatokkal és sok,egyszerű mozgás megtanításával, változatos körülmények között való gyakoroltatásával illetve változatos akadálypályák berendezésével e hiányok is pótolhatóak.
  Kulcsszavak: koordináció, torna

  Tovább...

 • Nyelvlökéses nyelés (életkor: 5, 6, 7, 8)

  A nyelvlökéses nyelés egy helytelen nyelési formát jelent. Ilyenkor a nyelv nyelés közben nekinyomódik a fogaknak, vagy kicsusszan a fogsorok között. Ezért ? naponta körülbelül 1500 alkalommal ? a nyelv egy nagyon erős hatást fejt ki a fogakra, így képes azokat eldeformálni.
  Ha a nyelvlökéses nyelés fennáll, a fogszabályzás sikertelenné válhat. Mivel a helytelen nyelés egy rosszul rögzült mozgás, logopédiai terápiával korrigálható.
  Kulcsszavak: Nyelvnyökés, nyelés

  Tovább...

 • Pöszeség terápia (életkor: 5, 6, 7, 8)

  A helyes hangképzést még iskolakezdés előtt fontos elsajátítani. Ennek legfőbb oka az, hogy az olvasás elsajátításának egyik feltétele a megfelelő észlelés-érzékelés:

  vizuális (jól látom a betűt),
  auditív (jól hallom a hangot),
  szenzomotoros (pontosan ejtem a hangot, ennek a mozgását szájtéren belül megfelelően érzékelem).
  Amennyiben egy gyermek pösze, például szívószál helyett ?sívósáj?-t mond, vagy cukor helyett ?tutoj?-t, a három észlelési területből kettő máris sérül. Ez megnehezíti az olvasás elsajátításának folyamatát, mely később akár szövegértési problémákhoz is vezethet.
  Kulcsszavak: pöszeség

  Tovább...

 • Tükörtábla (életkor: 5, 6, 7, 8)

  A Tükörtábla módszer egy neurológusok által összeállított fejlesztő módszer, mely nem a tükörírásról, hanem a terápia során használt speciális tábláról kapta a nevét. Az elsősorban diszgráfiás-diszlexiás gyermekek fejlesztésére használt módszer lényege, hogy a két kéz szinkronmozgásban dolgozik, miközben a jobb szem csak a jobb kezet, a bal szem pedig csak a bal kezet látja. Ezáltal összerendelhető a domináns kéz és szem.

  A Tükörtábla módszer legfőbb lényege, hogy nem a hagyományos diszlexia-reedukációs, papír-ceruza alapú pedagógiai terápia, hanem egy teljesen új lehetőség a fejlődéshez.
  Kulcsszavak: tükörtábla

  Tovább...

GoodID

Összehasonlítás Az iskola városában, kerületében található többi azonos képzést nyújtó iskolák összehasonlítása.
A távolság alapú keresésnél légvonalban számoljuk a távolságot.

Hasonló intézmények a közelben

Értékelések szülőktől, információk az intézménytől

 • Még nem érkezett szülői értékelés. Legyél Te az első!

Mondd el a véleményed! Értékeld az intézményt!

Cikkek

Támogatási lehetőségek

Ajánlások a közelben

Térkép

Facebook

Képek és videók

Versenyeredmények Különböző országos és körzeti versenyeken elért eredmények; társadalmi, helyi közösség számára fontos díjak.

 • Még nem töltöttek fel adatot
Összehasonlítás
Összehasonlítás
Össz. eltávolítása

Térképes keresés