Barion Pixel

Összehasonlítás Kedvenceimhez rakom és értesítést kérek Intézmény igénylése

6000 Kecskemét, Serfőző u. 21

Tanfolyamok, képzések

 • Állapotfelmérések

  Anamnézis- és panaszfelvétel
  Gyógypedagógiai megfigyelés
  Iskolakészültségi felmérés
  Képességmérés óvodás és iskolás korban
  Állapot- és mozgásvizsgálat
  Logopédiai felmérés
  Pszichológiai megfigyelés, pszicho-diagnosztika
  Konzultáció gyógytornásszal
  Konzultáció gyermek szakorvossal
  Kulcsszavak: állapotfelmérés

  Tovább...

 • Autizmus specifikus gyógypedagógiai fejlesztés

  A gyermek szociális-kommunikációjának, rugalmas viselkedésének fejlesztése történik fejlesztő foglalkozásainkon.

  Legfőbb célunk a gyermek, a család, és a gyermek aktuális közösségének segítése, az autizmus spektrum zavarra jellemző tünetek figyelembe vételével. Ehhez - a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodó - autizmus-specifikus eszköztárat (napirend, alternatív-augmentatív kommunkiáció) - állítunk össze, melynek használatára a foglalkozásokon megtanítjuk a gyermeket, a családot, igény szerint a gyermek pedagógusát is.

  A viselkedésproblémák kezelésére kognitív-viselkedésterápiát alkalmazunk, melynek elengedhetetlen feltétele a megfelelő motivációs rendszer felépítése.

  Segítséget nyújtunk az önellátási tevékenységek tanításában: a szobatisztaság, étkezés, öltözés, tisztálkodás területén.

  A fentiek mellett a gyermek aktuális fejlettségi szintjének megfelelően kognitív fejlesztésben is részesül.

  A szülők részére autizmussal kapcsolatos szakirodalmat biztosítunk. Személyes konzultációra is van lehetőség, ahol az aktuálisan felmerülő problémákra keressük a megfelelő megoldást. A család krízishelyzetének feldolgozását pszichológus segíti.

  Tovább...

 • Babzsák fejlesztő program autizmussal élőknek

  A babzsák fejlesztő program kiscsoportos formában tartjuk autizmussal élő gyermekek számára. Térben, időben, tartalomban és eszközökben előre megtervezett szituáció, így könnyítve meg az autizmussal élő gyermekek számára a foglalkozásokon való részvételt.
  A foglalkozás célja: a gyermek intézményi, illetve, természetes- társas helyzetekben szükséges szociális és kommunikációs készségeinek kialakítása, fejlesztése és gyakorlása.
  Fejlesztési lehetőségek, melyeket a babzsák fejlesztő program kínál: társas helyzetben alkalmazandó viselkedések, véleménynyilvánítás módjának és nyelvi eszközeinek tanulása. Segít az információk, élmények megfogalmazásának, helyes megosztásának módjában. A résztvevők tanulják a nonverbális jelzések használatát, következtetést mások gondolataira, érzéseire, vágyaira. Tanulnak az eseményekről, és más emberekről való információ megszerzésének módjáról, tanulják a kérdezést. További fejlesztett területek: emlékezet, időrendiség és preverbális készségek. A tréninghelyzet átmenetet képez az egyéni és társas (óvodai, iskolai) fejlesztési és helyzetek között.
  Mivel ez a csoportszituáció a résztvevők számára előre látható, szabályozott, ezért nyugodt, élvezetes módon nyújt lehetőséget az egyéni helyzetben tanultak új, többszemélyes helyzetben történő alkalmazására.
  Neve azért „babzsákos” játék, mert babzsákkal jelezzük a sorra kerülést, és a szerepcserét. Ezek mellett a szerep időtartamának szabályozására is szolgál, illetve segíti a figyelem összpontosítását egy másik személyre.

  Tovább...

 • Beszédindítás, beszédterápia

  Pöszeség, pösze terápia
  Beszédkésés, beszédindító terápiák
  Beszédfejlődési zavar, komplex beszédterápia

  Tovább...

 • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás

  A szülő igénye, jelzése alapján, komplex (több szakember által végzett) vizsgálaton, felmérésen alapuló fejlesztés.
  A komplex gyógypedagógiai fejlesztés
  nem csak egy-egy funkció elérésére, hanem
  a gyermek egészére, a játékára, tevékenységére, viselkedésére, a kommunikációra
  a szülők, az egész család segítésére irányul.
  Gyógypedagógusként a családdal és gyakran más szakemberekkel (gyógytornász, orvos, pszichológus…) is együttműködve,
  kisgyermek aktuális fejlettségi szintjéhez igazodva,
  közösen meghatározott hosszabb távú célok apró lépésekre való lebontása mentén,
  örömteli, játékos, helyzeteket és célirányosan kiválasztott eszközöket, játékokat felhasználva olyan környezetet igyekszünk teremteni, amelyben támogatjuk a kisgyermeket abban, hogy a számára következő fejlődési lépcsőfokot elérhesse.

  Tovább...

 • Korai fejlesztés

  Alapítványuknál a korai fejlesztést a kora gyermekkori intervenció szemléletmódja szerint végezzük. 0-5 éves korú fejlődésükben veszélyeztetett úgynevezett rizikócsecsemők, eltérő fejlődésű gyermekek és családjaik részére nyújtunk komplex szakmai segítséget, mely az alábbiakat foglalja magában:
  szűrést, több szakember bevonásával végzett komplex diagnosztikai célú megfigyelést
  egyéni/csoportos gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást
  különböző terápiás szolgáltatásokat
  a gyermek megfelelő közösségbe kerülésének elősegítését
  Célunk, hogy a kora gyermekkori intervenció több szakember összehangolt munkája által, a családdal szorosan együttműködve valósuljon meg a gyermek állapotát, a család körülményeit valamint egyedi igényeit előtérbe helyezve.

  Tovább...

 • Mozgásfejlesztések

  Baba-mamás Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)
  Mozgásállapot-felmérés, javasolt terápiák
  TSMT-I (egyéni terápia)
  TSMT-II (csoportos fejlesztés)
  Dinamikus szenzoros integrációs terápia (Ayres-féle) DSZIT
  Alapozó terápia

  Tovább...

 • Pszichológiai tanácsadás, konzultáció

  Amennyiben az 5 alkalmas pszichológiai megfigyelés után szükségesnek látszik, a szülőkkel és gyermekükkel folytatott hosszabb távú munka kezdődik. Ennek időtartamát előre pontosan nem lehet meghatározni, hónapoktól évekig terjedhet. Általában heti egyszeri találkozás az a munkatempó, amely szükséges a változás eléréséhez a gyermek viselkedésében, illetve ezzel összefüggésben családja működésében.

  Többnyire a gyermekkel találkozunk többször, és időközben kb. 4 alkalmanként a szülőkkel.

  A folyamat célja, hogy a velünk való kapcsolatban, ami számára egy elfogadó, múltbeli tapasztalatoktól, értékelésektől mentes tér, megmutatkozhasson ő maga és az ő nehézsége. Hogy gyermekük új viselkedésmódokat sajátíthasson el azáltal, hogy másképp reagálunk a viselkedésére, mint ahogyan azt ő a környezetétől már sokszor megtapasztalta. A pszichológussal való kapcsolat egy olyan biztonságos „mini-világot” jelenthet a gyermek számára, amelyben kipróbálhatja önmagát, próbálgathatja viselkedését a való élet sokszor súlyos következményei nélkül. Ha szüksége van rá, úgynevezett korrektív élményekben is részesülhet, amelyek helyrehozhatják az addig elszenvedett lelki sérüléseit.

  Cél továbbá, hogy a változások ne csak a pszichológiai szobában jelenjenek meg, hanem az Önök mindennapi életében. Ezért olyan fontos a szülőkkel folytatott közös gondolkodás, együttes munka, mivel gyermekük működése elválaszthatatlanul függ a családja működésétől, a társas környezetétől, amelyben éli életét.

  Tovább...

 • Tanulás módszertana

  Varga Györgyi, magyar – német szakos általános iskolai és középiskolai tanár, gyógypedagógus, logopédus.
  Egyéni vagy csoportos formában, a tanuló igényétől függően van lehetőség a megfelelő tanulási stratégia elsajátítására.
  A foglalkozások rendszeressége függ a tanuló igényétől: lehet egy napos tréning, heti vagy havi rendszerességű foglalkozás.
  A diagnosztizáltan tanulási zavarokkal, ill. nehézségekkel küzdő felső tagozatos vagy középiskolás diákok mellett szívesen fogadjuk azokat a diákokat vagy akár felnőtteket is, akik úgy érzik, nem tudnak egyedül megbirkózni az előttük álló tanulási helyzettel.
  A megfelelő tanulási stratégia kialakításával ezeken a megoldhatatlannak látszó helyzeteken lendíti át Györgyi a diákokat.
  A tanulási zavarokkal küzdő diákok és fiatal felnőttek hatékonysága és sikeressége azon múlik, megtalálják/megtaláljuk-e a nekik ideális kompenzáló stratégiát.
  A tanulási nehézségek mögött meghúzódó felhalmozott lemaradások és a sikertelenségből adódó kudarc megélése az egyén és családja számára is nehéz feladat. Az önbizalom megerősítésében, a reális célok kitűzésében és a lemaradások leküzdésében a diákot nem hagyhatjuk magára. Szakértő segítséggel, csapatban munkálkodva nagyobb a siker valószínűsége.
  A középiskolába, gimnáziumba lépő diákok gyakran sokként élik meg a hirtelen fejük fölé tornyosuló feladatokat. Az általános iskolában kialakított énkép ilyenkor hamar sérülhet. Új módszerek elsajátításával, a tanulásszervezés segítségével azonban ezek a nehézségek csupán átmenetiek lesznek.
  A főiskolai és egyetemi hallgatóknak nyújtott egyéni vagy csoportos tanácsadás (coaching) szintén hasznos, ha a hallgató úgy látja, hogy az eddig alkalmazott stratégiái csődöt mondani látszanak.
  Általában nem érdemes megvárni, míg a tanulás kudarccá válik. Minden korosztály számára fontos, hogy megtalálja a stratégiát, amivel a tanulás hatékony lesz. A hatékonyság pedig egyenlő lesz a sikerrel.

  Tovább...

 • Tanulási zavarok preventív terápiájaTanulási zavarok terápiája

  Tovább...

 • Zeneterápia

  Amennyiben az 5 alkalmas pszichológiai megfigyelés után szükségesnek látszik, a szülőkkel és gyermekükkel folytatott hosszabb távú munka kezdődik. Ennek időtartamát előre pontosan nem lehet meghatározni, hónapoktól évekig terjedhet. Általában heti egyszeri találkozás az a munkatempó, amely szükséges a változás eléréséhez a gyermek viselkedésében, illetve ezzel összefüggésben családja működésében.

  Többnyire a gyermekkel találkozunk többször, és időközben kb. 4 alkalmanként a szülőkkel.

  A folyamat célja, hogy a velünk való kapcsolatban, ami számára egy elfogadó, múltbeli tapasztalatoktól, értékelésektől mentes tér, megmutatkozhasson ő maga és az ő nehézsége. Hogy gyermekük új viselkedésmódokat sajátíthasson el azáltal, hogy másképp reagálunk a viselkedésére, mint ahogyan azt ő a környezetétől már sokszor megtapasztalta. A pszichológussal való kapcsolat egy olyan biztonságos „mini-világot” jelenthet a gyermek számára, amelyben kipróbálhatja önmagát, próbálgathatja viselkedését a való élet sokszor súlyos következményei nélkül. Ha szüksége van rá, úgynevezett korrektív élményekben is részesülhet, amelyek helyrehozhatják az addig elszenvedett lelki sérüléseit.

  Cél továbbá, hogy a változások ne csak a pszichológiai szobában jelenjenek meg, hanem az Önök mindennapi életében. Ezért olyan fontos a szülőkkel folytatott közös gondolkodás, együttes munka, mivel gyermekük működése elválaszthatatlanul függ a családja működésétől, a társas környezetétől, amelyben éli életét.

  Tovább...

GoodID

Összehasonlítás Az iskola városában, kerületében található többi azonos képzést nyújtó iskolák összehasonlítása.
A távolság alapú keresésnél légvonalban számoljuk a távolságot.

Hasonló intézmények a közelben

Értékelések szülőktől, információk az intézménytől

 • Még nem érkezett szülői értékelés. Legyél Te az első!

Mondd el a véleményed! Értékeld az intézményt!

Cikkek

Támogatási lehetőségek

Alapítvány adatai

Név:Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány
Adószám:18218659-1-03
Bankszámlaszám:
Cím:6000 Kecskemét, Serfőző u. 21.

Ajánlások a közelben

Térkép

Facebook

Képek és videók

Versenyeredmények Különböző országos és körzeti versenyeken elért eredmények; társadalmi, helyi közösség számára fontos díjak.

 • Még nem töltöttek fel adatot
Összehasonlítás
Összehasonlítás
Össz. eltávolítása

Térképes keresés