Varázspont Varázsműhely Művészeti Alapítvány
Hasznos? Iratkozz fel,
hogy máshoz is eljusson!
Irakozz fel a legjobbiskola.hu a youtube csatornára! Iratkozz fel a legjobbiskola.hu a facebook oldalára!

Varázspont Varázsműhely Művészeti Alapítvány

Fejlesztő
Kezdd a ikonokra kattintva és nézd meg a Varázspont Varázsműhely Művészeti Alapítvány rendelkezésre álló információit!

Legfontosabb adatok     Képek és videós tartalmak     Térképes elhelyezkedés     Tanfolyamok, képzések, aktivitások     Hasonló szervezetek keresése
 
 
Legfontosabb adatok   Legfontosabb adatok
 
Napjainkban a pedagógia legnagyobb kihívása abban áll, hogy nem tudjuk, milyen tudásra is
kellene felkészíteni gyermekeinket, hiszen azt sem tudjuk, tíz, tízenöt év múlva mire lesz
szüksége egy munkavállalónak. Egyetlen dolgot lehet bizonyosan látni: kreativitásra,
kommunikációra és kooperációra
bármilyen területről is legyen szó, szükség van. Sajnos
egyre inkább pont ezeknek a terepe hiányzik, érthetetlen módon egyre korábban
lexikális tudás és kész helyes válaszok megadása a követelmény.


A művészeti nevelésben
azonban éppen e három terület kap óriási szerepet: a kreativitás leginkább a zenén és a
vizualitáson keresztül, az együttműködés és kommunikáció pedig a drámajátékon, táncon és
bábjátékon keresztül fejleszthető. A művészeti nevelés tehát nem művészképzés, hanem út- és
válaszkeresés a jövőt illetően, melyben gyermekeinknek majd része lesz, felelősségvállalás
értük és a felnövekvő generációkért, a jövőért.


Ennek támogatására alakult 2002-ben a Varázsműhely Művészeti Gyermekklub, melynek
feladata a hagyományos óvodai és iskolai oktatási rendszerben kapott ismeretek elmélyítése,
kiegészítése - valamint bővítése, továbbfejlesztése. Az 5-7 éves korosztály számára heti egy
egész napos művészeti nevelés programon való részvételre nyílik lehetőség, mely a fent leírt
hatások miatt indirekt iskolaelőkészítő is.


A családias légkörben, kiscsoportban végzett munka
és a felkészült pedagógusgárda szaktudása lehetővé teszi, hogy a tehetséggondozás mellett a
felzárkóztatás és fejlesztés is kiemelt feladatunk lehet, emellett sokan éppen a szociális
éretlenség, illetve gátak miatt keresnek fel minket. Az elmúlt évek igényeihez igazodva az
ismétlő nagycsoportosok számára olyan fejlesztő feladatokat is beleszőttünk programunkba,
amelyek nagyban segítik az iskolai beválást.


Azok számára, akik nehézségekkel küzdenek az iskola elkezdése utáni első években,
kidolgoztuk VarázsOskola elnevezésű sokszínű, speciális gyakorlatokra épülő fejlesztő
programunkat, mely heti rendszerességgel szakköri keretek között működik.

Fejlesztő torna
Happy English angol nyelviskola
Kézműves műhely
Manóműhely
Manómuzsika
Manótorna
Manóvarázs
Minivarázs
Néptánc- népi játék
Tánc-drámajáték
VarázsOskola
Varázsovi
Vizuális alkotás-rajz
 
Hogy tudod elérni őket?
Youtube csatorna - nincs információnk, add meg!    Weboldal    Facebook oldal    Email cím    Telefon   
Alapítvány
Varázsműhely Művészeti Alapítvány
18178292-1-42
Mire jó ez?
Képek és videós tartalmak   Képek és videós tartalmak
 
Bemutatkozó videó
Nem érkezett hozzánk bemutatkozó videó még.
Ha tudsz ilyen videóról, akkor küldd el számunkra!
 
Nincs még képünk.
Ha Neked van,
küldd el számunkra!
 
Nincs még képünk.
Ha Neked van,
küldd el számunkra!
 
Nincs még képünk.
Ha Neked van,
küldd el számunkra!
 
 

Mutasd meg a többieknek! Kattints a lenti ikonokra és küldd tovább ismerőseidnek!
Térképes elhelyezkedés   Térképes elhelyezkedés
 
Tanfolyamok, képzések, aktivitások   Tanfolyamok, képzések, aktivitások
 
Fejlesztő torna
#alma, körte
Ajánlott életkor: 3,4,5,6,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
A módszer fejlesztő hatása az ember fejlődésében alapvető nagymozgásokon alapul, s a fejlesztés a tökéletes mozgáskoordináció elérését célozza meg. A mozgáskoordináció fejlesztésével a gyermeket megtanítja urává lenni a saját mozgásának, mozgás tervezésének, testének. A mozgáskoordináció a nagycsoportos óvodásoknál /5-7 éves korig/ alakul a legerőteljesebben, ezért ez az a korosztály, életkor ahol a fejlesztést ajánlott elkezdeni.
Happy English angol nyelviskola
#alma, körte
Ajánlott életkor: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Angol nyelv tanulás
Kézműves műhely
#alma, körte
Ajánlott életkor: 6,7,8,9,10,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
1-4. osztályig várjuk az alkotni vágyó gyerekeket. A hagyományos kézműves mesterségek alptechnikái mellett a modern iparművészet eljárásai is megjelennek a műhelyben. Természetesen mindez a gyerekek életkorához igazítva, és érdeklődésüknek megfelelő témák köré csoportosítva.
 
Manóműhely
#alma, körte
Ajánlott életkor: 2,3,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Családi napközi jelleggel várjuk azokat a 2 évesnél idősebb gyerekeket, akik már szeretnének kis közösségbe tartozni, ám még nem igénylik, vagy nem megoldott a mindennapos intézményi elhelyezésük. Heti négy napon (keddtől péntekig, hétfő MANÓVARÁZS pótnap) szakképzett pedagógusok segítik a kicsik fejlődését, és szeretetteli gondozását. Védett, biztonságos légkörben segítjük a kisgyermekeket a kreatív gondolkodás természetes kialakulásában. Nem mesterségesen felgyorsított módon látványos eredményekre és teljesítményekre kényszerítve, hanem a gyermeki létezés minden örömének megélésével szeretnénk a világ csodáit felfedeztetni.
Manómuzsika
#alma, körte
Ajánlott életkor: 0,1,2,3,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Zenés játék félévestől három éves korig, érzelmi fejlesztés anya és gyermek közös játékán keresztül. A foglalkozáson olyan hagyományos gyermekjátékokkal ismerkedhetnek a résztvevők, melyek mozgásos tevékenységekre épülnek. A gyerekek ritmushangszereket próbálhatnak ki, mondókákat, énekeket kísérnek velük. Egyszerű körjátékokkal, szabályjátékokkal ismerkedhetnek. Népszerű és eddig még széles körben nem ismert gyermekdalokat tanulhatnak meg, és olyan a zenéhez kötődő érzelmi élményt élhetnek át a gyerekek, mely az emocionális személyiségfejlődésben nélkülözhetetlen. A legfiatalabb korosztállyal való zenei és ritmikai tevékenységek a beszédfejlődésben óriási szerepet játszhatnak, valamint a zenei fogékonyság és zenei készségek megalapozása már ebben az életkorban elkezdhető. Mindeközben a gyerekek persze „csak játszanak”, közös örömben és élményben részesülnek a szülőkkel.
Manótorna
#alma, körte
Ajánlott életkor: 0,1,2,3,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Gyermekek és felnőttek közös mozgásra épülő foglalkozása 18 hónapos kortól. Fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, tudatosabbá teszi a tempó, a ritmus és az irányok kontrollját. A finommotorika és szem-kéz koordináció mellett a tér, az irány és a formaészlelést is fejleszti. Segíti hogy kialakuljon a szociális viselkedés, a szabálytudat, a figyelem és az önbizalom. A testséma kialakítása és a mozgáskoordináció fejlesztése mellett a gyerekek elsajátíthatják az együtt átélt mozgás és játék örömét. A relaxációs masszázs fontosságával és technikáival is találkozhatnak a szülők.
 
Manóvarázs
#alma, körte
Ajánlott életkor: 3,4,5,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Közkívánatra induló csoportunkba olyan kisgyerekeket várunk, akik éppen elkezdték az óvodát, de szeretnének a hagyományos intézményi nevelést kiegészítve kreativitás fejlesztő foglalkozásokat is részt venni heti rendszerességgel. A csoport magját azok a kisgyermekek képezik, akik hozzánk jártak Manóműhelybe vagy más manós" foglalkozásra, és nem szeretnének megválni az itt kialakult szeretetteli légkörtől és művészeti programunktól, de természetesen máshonnan is szívesen fogadunk kisgyermekeket. Heti egy napon, hétfőn várjuk őket a Varázsműhelybe."""
Minivarázs
#alma, körte
Ajánlott életkor: 4,5,6,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
A legfrissebb és mára elfogadott kutatások szerint az érzelmi intelligencia fejleszthető, különösen a kisgyermekkori élmények befolyásolják. Ezért kezdünk komplex művészeti módszerünkkel foglalkozni már az óvodás kor elején a gyermekekkel. A 4. életévét betöltött kicsiket heti egy napon, hétfőn várjuk a Műhelybe.
Néptánc- népi játék
#alma, körte
Ajánlott életkor: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Azoknak a gyerekeknek ajánljuk a foglalkozást, akik teljesítménykényszer nélkül szertnék élvezni a népi játékok acheter du cialis en ligne és a tánc örömeit. Heti egy alkalommal kiscsoportos keretek között találkozhatnak a magyar néphagyomány kincseivel. Miközben a dallam, ritmus és mozgás magával ragadja őket, észrevétlenül fejlődik mozgáskoordinációjuk, ritmusérzékük, és társas kapcsolataik is.
 
Tánc-drámajáték
#alma, körte
Ajánlott életkor: 6,7,8,9,10,11,12,13,14
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Kreatív gyermektánc-drámajáték csoportunkban a gyermekek saját mozgásrendszerük elemeinek tudatossá tételén keresztül sajátítják el annak az élményét, hogy testünk milyen sokféle dolog kifejezésére alkalmas. A mozgásimprovizációk felhasználásával a drámajáték módszereivel rendezzük egységes történetekké az egyes részleteket. Az ön- és társismeret, együttműködés leghatékonyabb módszere.
VarázsOskola
#alma, körte
Ajánlott életkor: 6,7,8,9,10,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
A VarázsOskola azoknak a kisiskolás gyermekeknek indul, akik elvégezték az első vagy a második osztályt, de nehezen köthető le a figyelmük, koncentrációs problémájuk van. Vagy nagyon introvertáltak, érzékenyek, szemlélődőek, merengőek– mondjuk úgy, művész lelkek –, nem átlagosak, esetenként az iskolai közösségbe sem könnyen illeszkednek be.
Varázsovi
#alma, körte
Ajánlott életkor: 5,6,7,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
Az 5-7 éves korosztály számára heti egy egész napos művészeti nevelés programon való részvételre nyílik lehetőség, mely a fent leírt hatások miatt indirekt iskolaelőkészítő is. A komplexitást a tematikusan végigfutó témák többféle önkifejezési formán keresztüli feldolgozása biztosítja. A gyerekek a vizualitás mellett egyaránt megismerhetik a zene-, a tánc-, a báb-, a dramatikus művészeteket is, és alkotó folyamat részesei lehetnek ezekben a társművészetekben. A családias légkörben, kiscsoportban végzett munka és a felkészült pedagógusgárda szaktudása lehetővé teszi, hogy a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás és fejlesztés is kiemelt feladatunk, emellett sokan éppen a szociális éretlenség, illetve gátak miatt keresnek fel minket. A gyermekek egy általuk választott napon járnak heti rendszerességgel hozzánk. A tematikus témákra épülő foglalkozások nagyrésze kompex módon építi be a fent említett művészeti tevékenységeket, illetve forgószínpadszerűen váltják egymást az egyes foglalkozások.
 
Vizuális alkotás-rajz
#alma, körte
Ajánlott életkor: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,
Foglalkozást tartja:
Érdekel!
A csendesebb, elmélyültebb alkotók számára kínál önkifejezési formát rajz-grafika foglalkozásunk. A tizenévesek már komoly festészeti és grafikai eljárásokkal ismerkednek rajz szakkörünkön.
Hasonló szervezetek keresése   Hasonló helyek keresése
Varázspont Varázsműhely Művészeti Alapítvány városában, kerületében található többi hasonló foglalkozást nyújtó helyek összehasonlítása.
A távolság alapú keresésnél légvonalban számoljuk a távolságot.
 
Összehasonlítás irányítószám alapján
Irányítószám alapján
Összes a városban
Összes a városban
5 km távolságra
5 km távolságra
 
   Hasznos volt? Hogy máshoz is eljusson, kedveld legjobbiskola.hu a facebookon oldalunkat!
 
Háttér Fotó: FOTO:FORTEPAN / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény, Gádoros Lajos